Ημερομηνίες
10άρια (2008-2010)
Ημερομηνίες διεξαγωγής
28-30/9/2018

ΕΔΡΑ
Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ Θέση οχυρό, Οχυρού 10 , Ραφήνα
Επιφάνεια
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα πέντε
(5) green set γήπεδα του
Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ Μπάλες
Θα ανακοινωθούν
Επιδιαιτητής Στρόφαλης Νίκος 6972696382 Γιατρός
Action Med
Διευθυντής αγώνων Mαρσέλλου Σοφία
6972728225 Τηλέφωνα 2294026418,6988081776

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης Μέχρι Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 12:00
Ημερομηνία απόσυρσης Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 12:00
e-mail συμμετοχής henositennis@yahoo.gr
Θα λαμβάνετε από την Η’ ΕΝΩΣΗ γραπτή επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail.
Μετά τη λήξη αποστολής συμμετοχών, σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση πρέπει να επικοινωνείτε στα τηλ. 210 7563170-1,-2. Υποχρεωτική συμπλήρωση της επίσημης φόρμας δήλωσης συμμετοχής της Ένωσης

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
10άρια Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις (seeded). Ο αγώνας κρίνεται σε δύο νικηφόρα short-sets (4 games, στο 4-4 tie-break των 7 πόντων). Το τρίτο set είναι ένα tie-break των 10 πόντων.
To σύστημα που θα ισχύσει, θα ανακοινωθεί κατά πριν την έναρξη των αγώνων.

SIGN IN
Το sign in θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 βάση των Δηλώσεων Συμμετοχής στο site της Η’ ΕΝΩΣΗΣ από τον Επιδιαιτητή των αγώνων.

Η πρώτη λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 μετά της 14:00
Η τελική λίστα θα αναρτηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 μετά της 14:00.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
στη δήλωση συμμετοχής ν΄ αναγράφεται υποχρεωτικά:
Α. Μ. Ε.Φ.Ο.Α. -ημερομηνία γέννησης -κατηγορία που συμμετέχουν και σύλλογο. δελτίο ΕΦΟΑ θεωρημένο από γιατρό( ισχύς 1 έτους) κάρτα
ασφάλισης ΕΦΟΑ
15 Ευρώ παράβολο συμμετοχής 20 €(εκ των οποίων τα 3 ευρώ θα αποδοθούν στην Ένωση) 1.Οι νικητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί.) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του.
2.Η τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς.