Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε απ τις αρχαιρεσίες του Ομίλου αντισφαίρισης Καλύμνου την 24η Οκτωβρίου 2021.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ράγκος
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Τσακριός
Γεν. Γραμματέας: Ευδοκία Πασσά
Ταμίας: Αστέριος Καρασίμος
Γενικός έφορος: Μιχαήλ Αλαχούζος
Α΄ Μέλος: Καλλιόπη Χατζηδάκη
Β΄ Μέλος: Μιχαήλ Ζωγραφάκης

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2024.