Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ή Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης Αττικής, σε συνέχεια παλαιότερης απόφασής του θα επιβραβεύσει και φέτος τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ένωσής που εισήχθησαν φέτος σε Ελληνικό ΑΕΙ.

Όλοι όσοι πέτυχαν θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, που θα γίνει με την Γενική Συνέλευση της Ένωσής, με έπαθλο ένα φορητό υπολογιστή. Καλούμε προς τούτο τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομίλων μας να στείλουν στην γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων αθλητών -τριών με τη
σχολή που πέτυχαν.

Στις 1-3-2021 θα δημοσιευθούν στο site της Ένωσής μας όλα τα ονόματα που θα μας έχουν σταλεί. Αν έχει παραλειφθεί κάποιο, μπορούν, όσοι πέτυχαν, να ειδοποιήσουν τους ομίλους τους για τη σχετική αποστολή ή να στείλουν οι ίδιοι στο e-mail της Ένωσης πιστοποιητικό εγγραφής στη σχολή τους και το σύλλογο που ανήκουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι, όσοι πέτυχαν να ήταν αθλητές στην Ένωσή μας το έτος 2020, δηλαδή να μην προέρχονται από μετεγγραφή (να μην έγιναν αθλητές ομίλου της Ένωσής μας από τον Ιανουάριο του 2021).

Video highlights