Μύλος με την εκλογική διαδικασία που έχει μεταφερθεί για την Τρίτη 30 Μαρτίου. Αρχικά η ΕΦΟΑ είχε ανακοινώσει ότι θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση στον Όμιλο Αντισφαίρισης Ηλιούπολης, ωστόσο μετά από πιέσεις πάρθηκε η οριστική απόφαση για ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως προτείνει η Γενική Γραμματεία.

Η ΕΦΟΑ ανακοίνωσε τους οριστικούς καταλόγους υποψηφίων, συμπεριλαμβάνοντας και τα τέσσερα ονόματα που είχαν αποκλειστεί την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο λόγος που δόθηκε 3μερη παράταση στην εκλογική διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. στη συνεδρίασή του, 26.03.2021 αποφάσισε την διαδικασία της Γ.Σ. και ανακήρυξε τους υποψηφίους για τα Όργανα Διοίκησης.

Η Γ.Σ. θα γίνει με μέσα εξ’ αποστάσεως

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για την διαδικασία με μέσα εξ’ αποστάσεως και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως ορίζονται στο υπογραφέν συμφωνητικό, μεταξύ Ε.Φ.Ο.Α. και «ΖΕΥΣ».

Ακολουθεί ο κατάλογος των υποψηφίων ανά Όργανο Διοίκησης, όπως ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α., ο οποίος έχει ήδη αναρτηθεί στην είσοδο της Ομοσπονδίας σε διακεκριμένο σημείο και έχει ήδη δοθεί στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Φωτόπουλο Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

2) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΟΕ

3) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΟΕ

4) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

6) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ