Κατηγορίες
12άρια (2006 -2007 & 2008 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 20/9/18)
16άρια (2002-2003-2004 & 2005 )

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 (από 15:00)
Ημερομηνία λήξης : Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 με δυνατότητα παράτασης.

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Έδρα : Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
Διεύθυνση γηπέδων : Θέση Οχυρό , Οχυρού 10, Ραφήνα
Τηλ. Κατά την διάρκεια των αγώνων : 2294026418, 6988081776
Επιφάνεια γηπέδων : 5 hard
Διευθυντής Αγώνων : Mαρσέλλου Σοφία (6972728225)
Επιδιαιτητής Αγώνων : Καζάνης Γιώργος (6972028058)
Γραμματεία Αγώνων : Ευθύνη Ομίλου
Γιατρός Αγώνων : Action med

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης Από 7/9/2018 έως 20/9/2018 και ώρα 12:00
Ημερομηνία απόσυρσης Έως 20/9/2018 και ώρα 12:00
Δήλωση συμμετοχής Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr .Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό πρόσβασης. Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ένωση και την Ε.Φ.Ο.Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ανοιχτής συμμετοχής σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ
Oι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα sets (των 6 games).
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή μεγάλης συμμετοχής, ο Έφορος Αγωνιστικού σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων (2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα set και με 3ο set match tie-break 10 πόντων, 2 short set των 4 games και τελικό set match tie-break των 7 πόντων, No-Ad scoring system κλπ) καθώς και την επιφάνεια των γηπέδων αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η επιλογή των αθλητών/τριών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την τρέχουσα Εθνική Βαθμολογία την εβδομάδα του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές/τριες, δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης.

Από το έτος 2018 εφαρμόζεται ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η μπάλα, κατά τη διάρκεια του σερβίς (1ο ή 2ο), χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του σερβίς, ο πόντος συνεχίζεται κανονικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Κλήρωση Αγώνων
Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Ομίλου αμέσως μετά το τέλος του sign-in.

Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in):
Οι ώρες προσέλευσης για το sign – in, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου μετά της 14:00 από την Ένωση σε συνεργασία με τους Επιδιαιτητές των αγώνων στο site: www.h-enositennis.com και στο e-efoa.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
⦁ Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ (τύπου πιστωτικής κάρτας) έχει κόστος 12€.
⦁ Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παραβόλου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2018 ορίζεται ως εξής:

Παλαιά Δελτία Νέα Δελτία
Έκδοση ανά τετράμηνο Έκδοση ανά τετράμηνο
Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’
35 € 25 € 15 € 25 € 15 € 10 €

⦁ Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. θα ζητηθεί από τους αθλητές να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση, εκδοθείσα από 1/12/2017 και μετά και να καταβάλουν το σχετικό παράβολο για το 2018, ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την ενημερότητα τους σε όλα.

⦁ .Παράβολο συμμετοχής 20 € (εκ των οποίων τα τρία (3) ευρώ θα αποδοθούν στην Ένωση.
⦁ Οι νικητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του