Ο αθλητισμός δραματοποιεί αρχαίους μύθους και τους κάνει αληθινούς. Συλλαμβάνει την σχέση μεταξύ σώματος και νου και την προβάλλει σε κοινή θέαση. Αποκαλύπτει και ενισχύει την προσωπικότητα του ατόμου. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δημιουργει..
«Προς μια ολοκληρωμένη και χωρίς περιορισμούς προσέγγιση της Αθλητικής Απόδοσης»

Ιδιαιτέρως το Τένις αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα και απαιτητικότερα αθλήματα, όχι μόνο σωματικά, τεχνικά και τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά, με τους συμμετέχοντες να βρίσκονται πολλές φορές συναισθηματικά «γυμνοί» μπροστά στις ατελείωτες προκλήσεις. Αντιπροσωπευτική είναι η δήλωση του Γιαννίκ Νοά (πρώην νικητής Γκραν Σλαμ και νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης): «Πάντα θεωρούσα το Τένις σαν μια μάχη μεταξύ δύο μονομάχων, που τα μοναδικά τους όπλα είναι η ρακέτα τους και το θάρρος τους».

Αυτά τα χαρακτηριστικά μετατρέπουν τον αθλητισμό σε ένα από τα καλύτερα οχήματα για προσωπική και ομαδική ωρίμανση των αθλητών σαν Άνθρωποι.

Ιδιαίτερα το Τένις είναι ίσως το άθλημα που μπορεί να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο ανεξαρτήτως του επιπέδου και της ηλικίας του ασκούμενου. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ενισχύσει την ταχύτητα της σκέψης, την αυτοσυγκέντρωση, την αναγνώριση και παραγωγική διαχείριση των συναισθημάτων, την εσωτερική ευχαρίστηση μέσω της σκληρής δουλειάς και της αυτοβελτίωσης, την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση, το ομαδικό πνεύμα και την γενικότερη παιδεία.

Συνεπώς, ο κάθε αθλητής έχει την δυνατότητα να αναπτύξει ψυχολογικές και πνευματικές ιδιότητες, που εκτός του ότι θα τον βοηθήσουν στην αρίστευση της απόδοσης του, θα τον κάνουν και παραγωγικότερο στην ζωή του «μεταφέροντας» τις εκτός αθλητισμού και σε άλλους τομείς όπως το σχολείο, η οικογένεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά μονοδιάστατες προσεγγίσεις που έχουν ως μοναδικό τους στόχο το αποτέλεσμα κυριαρχούν στις προπονητικές μεθοδολογίες των περισσοτέρων συμβατικών προπονητών που είτε αγνοούν το ψυχολογικό κομμάτι της αθλητικής απόδοσης, είτε το αντιμετωπίζουν επιφανειακά.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία μπορεί να έχει οδυνηρά επακόλουθα για την ζωή και την ευημερία των αθλητών. Συνέπειες της η υπερκόπωση και η αθλητική εξουθένωση (overtraining/overreaching) που οδηγούν σε προβλήματα υγείας και στην αθλητική εγκατάλειψη, η χρήση αναβολικών ουσιών, η δημιουργία αρνητικών συμπεριφορών, η κακή συναισθηματική διαχείριση και η έλλειψη αθλητικής παιδείας.

Η προπονητική είναι δύσκολη, πολυδιάστατη, είναι Τέχνη. Ο προπονητής πρέπει να μπορεί να συνδυάσει, να ενσαρκώνει και να διδάσκει όλες τις υποκειμενικές και αντικειμενικές παραμέτρους της απόδοσης. Πρέπει να έχει την δυνατότητα να γαλουχήσει το μυαλό και το πνεύμα του αθλητή, να προπονήσει και να φτάσει στα όρια του το σώμα του και τέλος να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει και να ενσαρκώνει το όραμα του. Να έχει την δυνατότητα να δει την μεγάλη εικόνα, την πολυδιάστατη φύση του αθλητισμού και να χρησιμοποιεί ολιστικές προσεγγίσεις ατομικά για κάθε αθλητή. Ένας «MasterCoach».

«Επίδοξοι ειδικοί αθλητικής απόδοσης συγκεντρώνονται μόνο στην ανάπτυξη του σώματος. Επίδοξοι Δάσκαλοι δίνουν ισάξια έμφαση στην ανάπτυξη του σώματος, του νου και των συναισθημάτων ώστε να επιτύχουν ισορροπία». (Millman, 1999).

Θεωρία Αρίστευσης Αθλητικής Απόδοσης (Integral Tennis Methodology)

Αυτήν την ισορροπία οι MasterCoaches πρέπει να ψάχνουν και να επιδιώκουν προσπαθώντας να «ελέγξουν» όσο γίνεται περισσότερες παραμέτρους απόδοσης μπορούν. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «Αθλητική Απόδοση»; Ένας όρος ο οποίος έχει ποικίλες ερμηνείες και ορισμούς. Κάποιοι ειδικοί βλέπουν μόνο την επιστημονική πλευρά του, ορίζοντας τον ως απλά «Σωματική Απόδοση».

Κάποιοι άλλοι ερμηνεύουν την αθλητική απόδοση πιο σφαιρικά εισάγοντας και το μυαλό στην εξίσωση. Όλοι οι ορισμοί και όλες οι ερμηνείες φυσικά έχουν ένα μέρος της αλήθειας και για να βρεθεί αυτή η πολυπόθητη ισορροπία χρειάζεται να εισάγονται στην φιλοσοφία του προπονητή και στην καθημερινή του Πράξη όσο περισσότερες οπτικές γωνίες είναι δυνατό. Η Θεωρία Integral (Wilber, 2000) ήταν και είναι ο συνοδευτικός χάρτης καθ’ όλη την διάρκεια της ανάπτυξης του Integral Tennis. Integral σημαίνει ολοκληρωμένο, περιεκτικό, ισορροπημένο χωρίς αποκλεισμούς.

Η συγκεκριμένη θεωρία έχει βοηθήσει στην ενοποίηση των περισσοτέρων σχολών σκέψης των αθλητικών επιστήμών και είναι ο βασικός οδηγός του ολιστικού τρόπου προσέγγισης της αθλητικής απόδοσης.

Μια ολιστική προσέγγιση στην Αθλητική Απόδοση πρέπει να συμπεριλαμβάνει 4 Βασικές Παραμέτρους.

untitled-6.jpg
Σχήμα 1: Τα Τεταρτημόρια της Αθλητικής Απόδοσης.


Πάνω Δεξιά Τεταρτημόριο
: Το Σώμα. «Αυτό» –

Το Εξωτερικό του ΑτομικούΤο ΠΔ αφορά την αντικειμενική διάσταση της απόδοσης – την Σωματική Απόδοση η οποία είναι ορατή, και μπορεί να μετρηθεί και να προβλεφθεί η προσαρμογή της επιστημονικά. Στο τένις η σωματική απόδοση χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Τεχνική Απόδοση: Βιοκινητική αποδοτικότητα και φυσικότητα κίνησης.
 2. Φυσική Κατάσταση: Βασίζεται στην συνδυασμένη δράση των ενεργειακών διαδικασιών του οργανισμού και ιδιαίτερα των μυών και εμφανίζεται ως ικανότητα δύναμης, ταχύτητας, αντοχής, ευκινησίας (Martin et al., 2000).
 3. Κιναισθησία: Η ικανότητα του αθλητή να έχει επίγνωση της δύναμης που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της κίνησης και παράλληλα να γνωρίζει που βρίσκονται τα μέλη του σώματος στον χώρο.(Enoka, 2008)
 4. Γλώσσα Σώματος – Συμπεριφορά: Ο τρόπος που αντιδράει ο αθλητής σε διάφορες πνευματικές η περιβαλλοντολογικές καταστάσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα από την επιστημονική κοινότητα στην προπόνηση αλλά και στην προσαρμογή της σωματικής απόδοσης. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να παραχθεί τεράστιας σημασίας όγκος γνώσης. Η βιομηχανική ανάλυση της τεχνικής έχει φθάσει σε επίπεδα τελειότητας με τους ειδικούς να μπορούν να προβλέψουν ακόμα και τραυματισμούς που θα προέλθουν από λανθασμένη τεχνική. Η εργοφυσιολογία έχει ερευνήσει εις βάθος τις προσαρμογές του σώματος σε προπονητικά ερεθίσματα. Άλλωστε το σώμα είναι το πρώτο βασικό επίπεδο στο οποίο κάποιος αθλητής μπορεί να βελτιωθεί ως προς την κίνηση και τη λειτουργία του. Οι προσαρμογές είναι αντικειμενικά προβλέψιμες και όχι ανοικτές σε ερμηνεία.

Πάνω Αριστερά Τεταρτημόριο
: Το Μυαλό. «Εγώ» – Το Εσωτερικό του Ατομικού

Το ΠΑ τεταρτημόριο αναφέρεται στο μυαλό και στο πνεύμα – στην ανθρώπινη συνειδητότητα… στην εμπειρία 1ου προσώπου, στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στις αισθήσεις, στα πιστεύω και τις αντιλήψεις, στις αξίες, στην ατομική υποκειμενική αλήθεια.

Για να μάθεις κάποια πληροφορία για το «Εγώ» κάποιου θα πρέπει να τον ρωτήσεις και εκείνος θα επιλέξει τι θα σου πει, είναι μέσα του. Δεν μπορείς να το παρατηρήσεις. Μπορείς μόνο να παρατηρήσεις τον άνθρωπο και μετά να κάνεις υποθέσεις για το τι υπάρχει μέσα στο μυαλό του.

H επιστήμη που μελετά το μυαλό και το πνεύμα είναι η Ψυχολογία με την αθλητική ψυχολογία να είναι το συμβατικό παρακλάδι που ερευνάται από την επιστημονική κοινότητα και εφαρμόζεται από υψηλού επιπέδου προπονητές και αθλητικούς ψυχολόγους στον μοντέρνο αθλητισμό. Εργαλεία της Αθλητικής Ψυχολογίας που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή προπόνηση αθλητών μεταξύ άλλων είναι ο ορισμός στόχων, η νοητική απεικόνιση, ο έλεγχος της σωματικής διέγερσης και θετικός εσωτερικός διάλογος. Εργαλεία πολύ σημαντικά για την βελτίωση της απόδοσης ενός αθλητή που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους προπονητές στην καθημερινότητα του.

Παρόλα αυτά, η αθλητική ψυχολογία αποτυγχάνει να παρέμβει ουσιαστικά στην αθλητική εμπειρία, στην συναισθηματική διαχείριση, στην θέληση και την νοοτροπία που θα έχει ο κάθε αθλητής στην γενικότερη ζωή του, στην ανθρώπινη ωρίμανση του. Άλλωστε ο αθλητισμός και το τένις είναι μόνο ένα μέρος της ανθρώπινης πραγματικότητας.

Μια ολιστική προσέγγιση στον τρόπο που συμβάλει ο προπονητής στην προπόνηση του νου και του πνεύματος πρέπει να περιλαμβάνει ικανότητες που να βρίσκονται στο ευρύτερο φάσμα της ζωής του κάθε αθλητή. Ικανότητες σαν την συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυνειδητότητα (την ικανότητα της πνευματικής παρουσίας στο Τώρα – Mindfulness), την εσωτερική του θέληση και νοοτροπία, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό, την αθλητική Αγωγή, την αυτογνωσία και την ομαδική δουλειά.

Τέλος αυτή η ολιστική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει πάντοτε υπόψιν το επίπεδο και την ηλικία του ασκούμενου. Με την εισαγωγή της βαθύτερης και ουσιαστικότερης προπόνησης για τον νου και το πνεύμα στην καθημερινότητα ενός αθλητή, όχι μόνο μεγιστοποιείται η Αθλητική του απόδοση μέσα στο γήπεδο εν ώρα αγώνα η προπόνησης, αλλά επιπλέον επιταχύνεται η ωρίμανση του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τον αθλητή στην γενικότερη ζωή του.

Κάτω Αριστερά Τεταρτημόριο: Σχέσεις – Κουλτούρα. «Εμείς» – Το Εσωτερικό του Συλλογικού

Όταν δυο Εγώ συναντιούνται δημιουργούν ένα Εμείς. Ένα κοινό χώρο όπου τα δύο «Εγώ» μοιράζονται μια κοινόχρηστη αίσθηση πραγματικότητας. Αυτός ο κοινός χώρος όπου συναντιόνται δύο συνειδήσεις επηρεάζει ισάξια την καθημερινή λειτουργία μας στην ζωή αλλά και στον αθλητισμό.

Όταν πολλά Εγώ συναντιούνται σε έναν οργανισμό, σε ένα σύλλογο, σε μια αθλητική ομάδα, σε μια οικογένεια ή σε ένα σχολείο δημιουργούν μια κουλτούρα, ένα ευρύτερο εμείς που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα κάθε άτομο ξεχωριστά. Ανεπηρέαστη φυσικά δεν μένει η Αθλητική Απόδοση που εξαρτάται άμεσα από τις σχέσεις που δημιουργούμε στον αθλητικό μας περιβάλλον. Ένα πολυπρόσωπο περιβάλλον που αποτελείται από γονείς προπονητές, συμπαίχτες, αντιπάλους και άλλους ανθρώπους του τένις όπως διαιτητές, παράγοντες, σπόνσορες, επίσημους κτλ.

Μια προπονητικά ολιστική προσέγγιση πρέπει να δημιουργεί τους μηχανισμούς που συμπεριλαμβάνουν και τους γονείς στην διαδικασία, δημιουργώντας ένα τρίγωνο μεταξύ αθλητή, προπονητικής ομάδας και γονέα. Αυτό το τρίγωνο αν συνεργαστεί αρμονικά μπορεί να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, αλλά και της προσωπικής ωρίμανσης για κάθε μέλος του τριγώνου σαν άτομο. Έχοντας κοινό όραμα, διακριτούς ρόλους, προσωπικούς στόχους και κοινή δέσμευση ότι ο καθένας ξεχωριστά θα είναι στον δρόμο της αυτοβελτίωσης.

Η ίδια ολιστική προσέγγιση παράλληλα πρέπει να δημιουργήσει ένα αθλητικό περιβάλλον που να καλλιεργεί την ομαδική δουλειά και τον σεβασμό από τον εκάστοτε αθλητή στον συμπαίχτη/συναγωνιστή του. Σε έναν αθλητικό οργανισμό εμφανίζονται πολλαπλά τρίγωνα μεταξύ αθλητών, γονέων και προπονητών. Η ποιότητα των σχέσεων και το διαπροσωπικό περιβάλλον που δημιουργείται αποτελούν την κουλτούρα του οργανισμού. Αυτό το διαπροσωπικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας αθλητής επηρεάζει τον ρυθμό βελτίωσης του και συνεπώς την απόδοση του.

Κάτω Δεξιά Τεταρτημόριο: Φυσικό Περιβάλλον – Υποδομές – Τακτική. «Αυτού» – Το Εξωτερικό του Συλλογικού

Το ΚΔ αναφέρεται στην εξωτερική, αντικειμενική διάσταση του περιβάλλοντος που επηρεάζει την απόδοση ενός αθλητή και χωρίζεται σε τρεις άξονες:

 1. Φυσικό Περιβάλλον: Καιρός, υψόμετρο.
 2. Υποδομές
 • Εγκαταστάσεις προπόνησης και αγώνων
 • Επιφάνεια γηπέδου
 • Τύπος μπάλας
 • Προσωπικός Εξοπλισμός (Ρακέτες, χορδές, παπούτσια, προσωπικός φάκελος κτλ.)
 • Ετήσιος Προγραμματισμός
 1. Τακτική: Η μελέτη των φυσικών κανόνων (πχ. Σωματική ικανότητα του αθλητή, η βαρύτητα, η επιφάνεια του γηπέδου, ο καιρός κτλ.) και των φυσικών ορίων (γηπεδική γεωμετρία, έλεγχος χώρου και χρόνου) για την δημιουργία μιας στρατηγικής που θα δώσει στους αθλητές περισσότερες πιθανότητες νικητήριου αποτελέσματος.

Επίλογος

Η αθλητική αρίστευση, ειδικά σε ένα άθλημα όπως το τένις, είναι κάτι πολύπλοκο και συμπεριλαμβάνει αμέτρητους παράγοντες. Μια προπονητική μεθοδολογία που έχει ως σκοπό να παράγει συστηματικά πρωταθλητές στον αθλητισμό, αλλά και «πρωταθλητές» στην ζωή πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα τέσσερα τεταρτημόρια στην καθημερινή της Πράξη.

Ο αθλητής πρέπει να προπονείται στις αντικειμενικές παραμέτρους της απόδοσης (τενιστικές ικανότητες, Φυσική Κατάσταση, τακτική), ο άνθρωπος πίσω από τον αθλητή να προπονείται στις υποκειμενικές παραμέτρους (συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυνειδητότητα κ.τ.λ.) και ο γονέας πρέπει να επιμορφώνεται και να γίνεται ενεργό μέλος της ομάδας έχοντας φυσικά διακριτό ρόλο. Καθήκον των προπονητών είναι να ενορχηστρώνουν αυτήν την προσπάθεια και να είναι αρωγοί σε αυτήν την χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Το τένις, ο αθλητισμός, η ζωή συνέχεια εξελίσσεται και αλλάζει.

Η βαθύτερη ουσία είναι ότι από όποιο πόστο και να βρίσκεται ο καθένας είτε του προπονητή, είτε του γονέα, είτε του αθλητή, να μπορεί να έχει ανοιχτό μυαλό, να βελτιώνεται διαρκώς στον ρόλο του και να αλλάζει προς το βαθύτερο και παραγωγικότερο, εσωκλείοντας όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική φιλοσοφία στην ζωή του και στην καθημερινή του Πράξη.

Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση

Αλέξανδρος Τσακίρης MSc, PhD.

Ο Αλέξανδρος είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από το Κολλέγιο Αθλητικών Επιστημών με ειδικότητα στην προπονητική του τένις. Το 2004 συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο) όπου ένα χρόνο μετά ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του πάνω στις Επιστήμες της Άθλησης και της Υγείας. Τέσσερα χρόνια μετά ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του πάνω στην Εργοφυσιολογία και την Βιοκινητική.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ανάπτυξης του ήταν η συνεχής μελέτη της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας. Το 2012 αποφάσισε να εξειδικευτεί στην Επιχειρησιακή Προπονητική – Προπόνηση Ζωής (Life/Executive Coaching) από το Ινστιτούτο Integral Coaching Canada. Από τότε έχει ολοκληρώσει πάνω από 200 ώρες προσωπικού Life Coaching σε αθλητές τένις, αλλά και σε γονείς αθλητών που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στο να υποστηρίζουν παραγωγικότερα το ταξίδι των παιδιών τους στον πρωταθλητισμό.

Ο Αλέξανδρος έχει εργαστεί ως προπονητής τένις για τρία χρόνια στην Ελλάδα (δύο στον Α.Κ.Α.Μαραθώνα και ένα στον Ο.Α.Αργυρούπολης) και οχτώ χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (τέσσερα στο σύλλογο τένις του Πανεπιστημίου του Exeter και άλλα 4 στον σύλλογο τένις του Shrewsbury) όπου πήρε και το δίπλωμα προπονητικής τένις της Βρετανικής ομοσπονδίας (LTA) επιπέδου 3 και συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών της LTA Midlands. Από το 2015 εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής στον Α.Κ.Α.Μαραθώνα.